richtlijn

richtlijn overgewicht obesitas - man loopt naar zee

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen

Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft de nieuwe richtlijn voor overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen gepubliceerd. De richtlijn gaat in op de diagnostiek en behandeling van volwassenen en kinderen van 0 tot 18 jaar met obesitas of overgewicht, in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Het is bedoeld voor alle zorgprofessionals en hulpverleners die betrokken […]

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen Meer lezen »

leefstijlinterventies

Discussie over bewijslast leefstijlinterventies bij diabetes

Verschillende huisartsen en leefstijlartsen zijn het niet met elkaar eens over de conclusies in de herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus (versie 5.4). Zijn leefstijlprogramma’s nu wel of niet effectief bij DM type 2, en op basis van welke data kun je dat eigenlijk stellen? De in mei 2021 herziene NHG-Standaard DM type 2 beschrijft dat stoppen

Discussie over bewijslast leefstijlinterventies bij diabetes Meer lezen »