PON

Screenshot van de iconen van oorzaken, behorend bij de vragenlijst

Screeningstool om oorzaken obesitas te achterhalen

Een nieuwe tool helpt mensen om de oorzaken van hun overgewicht of obesitas te achterhalen. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) ontwikkelde een screeningstool in het verlengde van de nieuwe Richtlijn overgewicht en obesitas. Op www.checkoorzakenovergewicht.nl kunnen mensen een online vragenlijst invullen en dit meenemen naar de zorgprofessional om de uitkomsten te bespreken. Overgewicht en obesitas […]

Screeningstool om oorzaken obesitas te achterhalen Meer lezen »

richtlijn overgewicht obesitas - man loopt naar zee

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen

Het Partnerschap Overgewicht Nederland heeft de nieuwe richtlijn voor overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen gepubliceerd. De richtlijn gaat in op de diagnostiek en behandeling van volwassenen en kinderen van 0 tot 18 jaar met obesitas of overgewicht, in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Het is bedoeld voor alle zorgprofessionals en hulpverleners die betrokken

Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen Meer lezen »